Wednesday, April 30, 2008

** VietNam : 1954 - 1975 (video )

A - Đệ I & Đệ II VNCH và 365 ngày biến động

01. - VN Dong A 35 Nam Bao Lua

02. - TT Ngo Dinh Diem va nen De Nhat VNCH

03. - 365 Ngay bien dong

04. - Phan Khac Suu Song Gio Chinh Truong

05. - Quan Luc Lanh Dao Quoc Gia

06. - TT Ng V Thieu va nen De Nhi VNCH

B - VIETNAM 10,000 DAY WAR - Cuốn phim gây nhiều tranh cãi .(Tiếng Anh, phiên dịch tiếng Việt)

 
 


C - Việt Nam - Đông Á 35 năm bão lửa 1940-1975


1 - Chiến Tranh Đông Dương

2 - Á Đông Khói Lửa

3 - Ngô Đình Diệm và Đệ I VNCH

4 - Cuộc đảo chánh Ngô Đinh Diệm

5 - Tướng lãnh đảo chánh Ngô Đinh Diệm

6 - Chính quyền Trần Văn Hương

7 - Quốc Khánh 1965, Quân Đội Lãnh Đạo Quốc Gia

8 - Hoa Kỳ tham chiến Việt Nam và Trận Chiến Khe Sanh

9 - Nguyễn Văn Thiệu và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hoà

10 - Nguyễn Văn Thiệu và Ngày Quân Lực 19/6/1973

11 - PHẦN 2: Cuộc Chiến Mậu Thân 1968 và Trận Chiến Khe Sanh

12 - PHẦN 1: Những Vì Sao Thời Lửa Đạn - Điện Biên Phủ

13 - Hiệp Định Paris 1973

14 - Phần 1: Trận Chiến Đỗ Xá và Quốc Khánh 1963

15 - Phần 1: Mùa Hè Đỏ Lửa 1972

16 - Phần 2: Tướng Hoa Kỳ và các qủa phụ sau 30/4

17 - Phần 1: Cuộc Chiến Triều Tiên 1953

18 - Phần 2: Bảo Đại trở về Việt Nam

19 - Phần 1: Pháp và cuộc chiến Việt Nam

20 - Phần 2: Di Cư từ Bắc vào Nam Việt Nam

21 - Phần 2: Hiệp Định Geneva 1954

22 - Phần 1: Hiệp Đinh Geneva 1954

23 - Phần 1: HĐ Bảo Đại và Quân Đội Quốc Gia VN

Tuesday, April 29, 2008